English
 
 
 Châu Á - Thái Bình Dương  

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại P?t (Ô-xtrây-li-a)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan

Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)

Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca

Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

 
 Châu Âu  

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức

Đại sứ quán Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy L?p

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-vô-xtốc(Nga)

Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt(Đức)

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na

Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan


 Châu Mĩ  

Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vancouver (Ca-na-da)

Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)

Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô

Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Niu-Oóc

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la

 
 Châu Phi  

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc

Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi

Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a

 
 

Bản quyền : Vụ Báo Chí - Bộ Ngoại Giao Việt Nam
Email: Banbientap@mofa.gov.vn